Üsküdar Adak Detaylar Dindarın mesul olmadığı ancak kendi isteği ile bir ibadet yapacağına dayalı Allah’a lafız vermesi mealına mevrut adak,…

Üsküdar Adaklık Ders Notları Dindarın mesul olmadığı ancak kendi isteği ile bir ibadet yapacağına konusunda Allah’a kavlükarar vermesi manaına gelen…

Üsküdar Adak İncelemeleri Bir {Müslümanın mesul olmadığı ancak kendi isteği ile bir ibadet yapacağına üstüne Cenabıhak’a sözcük vermesi valörına gelen…

Üsküdar Adaklık Referanslar Müslimın mesuliyetli olmadığı fakat kendi isteği ile bir ibadet yapacağına değgin Tanrı’a hanek vermesi medlulına gelen adak,…