Logo nedir? Lügat mazmunı olarak gerçek katlığı dilimizde amblem olan, bir teamülin, faaliyetin, organizasyonun yapkaloriı, mazmunını, karakterini sembolize eden şekillerdir.…