İstanbul Üsküdar Adak Muhammedîın mesuliyetli olmadığı fakat kendi isteği ile bir ibadet yapacağına dair Tanrı’a lafız vermesi anlamına gelen adak,…