Üsküdar Adak Blog Müslimın mesuliyetli olmadığı ancak kendi isteği ile bir ibadet yapacağına üstüne Tanrı’a lakırtı vermesi anlamına gelen adak,…