Üsküdar Adak Referanslar Muhammedîın mesuliyetli olmadığı ancak kendi isteği ile bir ibadet yapacağına dair Tanrı’a kavil vermesi medlulına gelen adak,…