Üsküdar Adaklık Ders Notları Dindarın mesul olmadığı ancak kendi isteği ile bir ibadet yapacağına konusunda Allah’a kavlükarar vermesi manaına gelen…