Üsküdar Adaklık Nerede Muhammedîın mesuliyetli olmadığı ancak kendi isteği ile bir ibadet yapacağına dayalı Allah’a kavlükarar vermesi anlamına gelen adak,…